Werkwijze

Elk traject begint met een vrijblijvend intakegesprek waarbij we luisteren naar uw verhaal. Om uw concrete vraag daadwerkelijk aan te pakken, maken we gebruik van onze unieke I-mpact Methode.

Actieve betrokkenheid

Vertrouwen, veelzijdigheid en verbinding zijn cruciale ingrediënten voor een succesvolle samenwerking. Afhankelijk van de omstandigheden zijn de partners in staat om diverse rollen op zich te nemen. Op die manier kunnen zij adequaat en efficiënt inspelen op specifieke uitdagingen en vereisten.

Een diepgaande samenwerking met een oprecht engagement van de partners.


I-MPACT METHODE

 

1

I-NTENTIE

Bij aanvang van een opdracht is het essentieel om zich volledig in te leven in de behoeftes van de opdrachtgever(s) en samen precies te omschrijven wat de beoogde doelstellingen zijn.

2

I-NFORMATIE

Daarbij is het noodzakelijk om een duidelijk inzicht te verwerven in de specifieke situatie waarin de opdrachtgever zich bevindt, alsook de bredere context en het unieke DNA van het bedrijf.

3

I-MPLICATIE

Op basis van de verworven inzichten wordt vervolgens een stappenplan opgesteld om de beoogde verandering(en) te realiseren.

4

I-MPLEMENTATIE

Het stappenplan bevat ook een actief begeleidingstraject om gerichte ondersteuning te bieden.

5

I-NTEGRATIE

Door het bieden van een totaaloplossing op het vlak van aandeelhouders, raad van bestuur en management wordt een duurzame impact beoogd en bereikt, met waardencreatie op zowel korte als lange termijn.