Diensten

Afhankelijk van uw specifieke noden en behoeften, biedt Consilio een gevarieerd aanbod aan diensten.

Algemene vakgebieden

Strategie & positionering

 • Lange termijnpolitiek
 • Meerjarenplan
 • Rendabele groeistrategie
 • Internationalisering
 • Herschikking van kernactiviteiten

Aandeelhoudersstructuren & bestuursmodellen

 • Ontwikkeling van een overlegstructuur en bestuursmodel
 • Samenstelling van de raad van bestuur
 • Begeleiding van bestuurders
 • Directe betrokkenheid in advies- of bestuurdersrol
 • Optimalisering van dynamiek tussen belanghebbenden

Organisatie & leiderschap

 • Design management model
 • Samenstelling van executive team
 • CEO-mentoring & executive team coaching
 • Verbinding tussen strategie & organisatieontwikkeling
 • Optimalisering van leiderschapsdynamiek

Bedrijfstransformatie & cultuuromslag

 • Begeleiding bij veranderingstrajecten
 • Ondersteuning bij cultuurverandering
 • Aanpassing bedrijfsprocessen
 • Uitbouw nieuwe bedrijfsactiviteiten
 • Reorganisatieproblematiek

Familie-opvolging & generatiewissels

 • Familiaal overleg en conflictresolutie
 • Next generation: mentoring en coaching
 • Ontwerp van overleg- en samenwerkingsmodel
 • Begeleiding tijdens transitieperiode
 • Uitwerking van familiecharter

Specifieke toepassingsgebieden

Bedrijfstransacties & acquisities

 • Screening ondernemingen voor overname
 • Faciliteren van interactie met investeerders en banken
 • Ondersteuning tijdens due diligence
 • Begeleiding van integratieproces na overname

Digitalisering & innovatie

 • Ontwikkeling digitale diensten & verdienmodellen
 • Digitalisering interne processen
 • Advies inzake digitale marketing & communicatie
 • Begeleiding van digitale bedrijfstransformatie

Duurzaam, maatschappelijk & ethisch ondernemen

 • ESG (environmental, social, governance) doorlichting
 • Ontwikkeling van duurzaamheidsplan
 • Maatschappelijke positionering
 • Evaluatie inzake deugdelijk bestuur

Human resources & personeelsbeleid

 • Operationeel personeelsbeheer
 • Talentontwikkeling
 • Remuneratiepolitiek
 • Performance management

Financieel beheer & administratie

 • Budgettering & planning
 • Rapportering & controle
 • Externe financiering
 • Optimalisering van werkkapitaal