KMO-Portefeuille

Consilio is een erkend dienstverlener van de KMO-portefeuille.

Wat is de KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel waarmee ondernemers jaarlijks 7.500 € subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid bij de aanvraag van opleiding of advies wanneer u hiervoor samenwerkt met een erkend dienstverlener.

Advies met steun van de Vlaamse Overheid

Consilio is  door de Vlaamse Overheid erkend als KMO dienstverlener onder nummer DV.A238138.  Ondernemers, zelfstandigen en kmo’s kunnen van deze subsidiemaatregel gebruik maken om tot 30% van de kostprijs van onze diensten te recupereren.

Deze erkenning is een bevestiging van de kwaliteit van onze diensten.

Hoe de subsidie aanvragen?

Het aanvragen van een subsidie verloopt als volgt :

  1. U sluit een dienstenovereenkomst af met Consilio
  2. U dient een subsidieaanvraag in bij de dienst van de KMO-portefeuille (Agentschap Ondernemen, ‘Aanvragen’) en dit ten laatste 14 dagen na aanvang van de dienstverlening. (wij zijn erkend onder nummer DV.A238138)
  3. U betaalt de  eigen bijdrage  door middel van een storting aan Sodexo, binnen de 30 dagen na ontvangst van de betalingsaanvraag
  4. De Vlaamse Overheid vult de portefeuille verder aan met het subsidiebedrag
  5. De klant bevestigt de volledige betaling via de website van de KMO-portefeuille

Meer informatie?

Op de website van het Agentschap Ondernemen vindt u alle informatie over het gebruik van de KMO-portefeuille.