Waarden

Consilio stelt zich tot doel haar waarden ook uit te dragen naar de bedrijven waarmee ze samenwerkt om op die manier haar missie te realiseren.

 

Korte geschiedenis

Consilio werd initieel opgericht als een strategische business consulting unit binnen de toenmalige Fortis Bank.  Het doel was bedrijfsklanten met betalingsproblemen uit de nood te helpen. De unit begeleidde deze organisaties in de ontwikkeling van hun strategie en in de realisatie van de daaruit voortvloeiende doelstellingen.

Fortis Bank wou ondernemingen (pro)actief bijstaan op belangrijke kantelmomenten. Luc Van Milders werd in 2005 aangesteld als trekker van deze nieuwe unit.  Die bleek al snel succesvol en kende dan ook een significante groei.

In 2007 plooide Fortis Bank zich tijdens de bankencrisis terug op haar kernactiviteiten. Consilio Partners ging voort als zelfstandige entiteit en in 2020 vervoegde Jan de Moor het team. Tijdens de daaropvolgende jaren werd steeds meer ervaring en expertise opgebouwd waarmee Consilio Partners de toekomst van vele bedrijven veiligstelde.

In 2021 kruisten de paden van Rudy Provoost en Jan Gesquière met die van Luc Van Milders en Jan de Moor. Vanaf de eerste ontmoeting voelden zij zich verbonden in hun waarden en manier van werken. Het werd al snel duidelijk dat zij uitzonderlijk complementaire kennis en ervaring hadden en dat ze met die ‘unieke kruisbestuiving’ veel bedrijven en organisaties kunnen bijstaan bij de voorbereidingen op de uitdagingen van de toekomst. Samen besloten ze om met Consilio aan een nieuw hoofdstuk te beginnen.

Missie

Het is onze missie om ondernemingen te wapenen voor de uitdagingen van de toekomst en hen te begeleiden op cruciale kantelmomenten.

Wij staan schouder aan schouder met u als ondernemer.  Samen zoeken we naar de juiste aanpak die uw krachten bundelt en doelgericht aanwendt.  We smeden de verschillende visies binnen uw bedrijf tot één doeltreffende strategie.

Door te kiezen voor de juiste mensen op de juiste plaats, vaart uw onderneming de koers die leidt tot gezonde groei.

Visie

Wij bieden u de ervaring en de kracht van onze hands-on en betrokken aanpak.  Daarmee kunnen we de risico's en wisselende toekomstperspectieven van een onderneming ombuigen tot opportuniteiten en duurzame groei.

Met een gezonde portie ambitie gekoppeld aan absolute integriteit willen wij ons ontplooien tot uw trusted advisor. Investeren in de duurzame groei van onze partners is de beste investering in onze eigen groei.


Duurzaamheid

Wij gaan alleen voor duurzame resultaten en relaties met onze klanten. We geloven in de kracht van langetermijndenken, want echte groei is meer dan alleen een cijfer.

Duurzame groei komt enkel tot stand dankzij een oprechte betrokkenheid, door maatwerk te leveren en via een unieke multidisciplinaire aanpak.

Verbondenheid

Wij voelen ons verbonden met onze opdrachtgevers. Hun belangen zijn de onze. Alleen op die manier kunnen we hun behoeftes en noden (h)erkennen en de juiste oplossingen en begeleiding aanreiken.

Ook binnen het Consilio team handelen we vanuit verbondenheid. Alleen op deze manier kunnen we multidisciplinair werken en komt onze complementaire expertise volledig tot haar recht.

Inlevingsvermogen

Verbondenheid vraagt om inlevingsvermogen. Empathie en aandachtig luisteren vormen de basis van elke succesvolle samenwerking. Daarom vertrekken we steeds vanuit de klant en een oprecht gesprek.

Integriteit

Integer handelen staat voorop bij Consilio Partners. Elke dag werken wij met gevoelige bedrijfsinformatie en dat verdient een zorgvuldige, correcte en confidentiële aanpak.

Meer weten over ons?