Referenties

Sinds meer dan vijftien jaar staat Consilio onvoorwaardelijk borg voor kwaliteit, integriteit en confidentialiteit. Een selectie van enkele succesverhalen.

Bouwmaterialen André Celis

François Celis

De inbreng van Consilio bevestigde mijn toekomstplannen voor het bedrijf.  Zo werd de intrede van de derde generatie mogelijk. Samen met Finpower, dat voor de maandelijkse rapportering zorgt, houden we periodiek overleg en worden de behaalde resultaten beoordeeld. Onlangs besliste de familie om ook beroep te doen op Consilio voor de opstart van een Raad van Toezicht.  Die werkt vandaag vooral aan de versterking van onze organisatie en de ontwikkeling van een duidelijke toekomststrategie. De inbreng van Consilio is voor mij en mijn familie een belangrijke steun wanneer we over cruciale kantelmomenten willen overleggen.

Brouwerij Martens

Fons en Jan Martens

Consilio kwam in ons bedrijf toen er geen duidelijke eenheid was in het aansturen van onze snel groeiende brouwerij.  Consilio stelde een Raad van bBstuur in werking met een externe voorzitter.  Zij zorgden voor de nodige expertise waarbij voortaan alle beslissingen aan de bestuurstafel worden genomen. De aanstelling van een externe CEO en de integratie  in onze familiale historiek was mogelijk door de steun en inbreng van Consilio. Door beroep te doen op het netwerk van Consilio, vonden we oplossingen voor de verdere ontwikkeling van ons familiebedrijf. Vandaag maken wij ons op voor de intrede van de negende generatie.

De Roose Plants

Reginald De Roose

Wij realiseerden een belangrijke internationale uitbreiding van onze activiteiten inzake plantvermeerdering, o.a. in China en de VS.  Als gevolg werd het financiële draagvlak van ons bedrijf te klein. We besloten om onze werking grondig aan te passen in het licht van de uitbreiding van onze afzetmarkten en de betrokkenheid van onze familie in het snel groeiende bedrijf. We deden beroep op Consilio om ons daarbij te begeleiden. Zo kwam een formele besluitvorming tot stand met de invoering van een Raad van Bestuur met een externe voorzitter.   De familiale belangen werden verankerd met een familiecharter en een daarbij horend overleg.

Group ADW

Achiel De Witte

Ons bedrijf is door overnames snel gegroeid tot een van de belangrijkste Belgische handelaars in groenten en fruit in  België. Ik vroeg Consilio om mee aanwezig te zijn bij ons maandelijks overleg.  Zo hebben wij een extern klankbord, maar worden we ook scherp gehouden bij de uitvoering van onze toekomstplannen Wij doen ook beroep op Consilio voor de professionalisering van onze besluitvorming.

Steelforce

Kurt Crollet

Steelforce  is een trading en dienstenbedrijf in de staalsector. Door de snelle groei van het bedrijf kwam er bijkomende druk op de organisatie en de werking van het bedrijf. We vroegen Consilio om de overgang uit te werken van een eigendomsstructuur gesteund op het natie-model naar een centraal aangestuurde organisatie met de benoeming van een CEO en de installatie van een RvB. Tegelijk werkte Consilio aan de intrede van de volgende generatie medewerkers in de kapitaals- en overlegstructuur van Steelforce. Op die manier werd de basis gelegd voor de verder expansie en continuïteit van onze onderneming.

Transtec

Michelle Cervesato

Transtec is een organisatie die opdrachten uitvoert voor internationale instanties (EU , Worldbank ) die fondsen ter beschikking stellen voor de financiering van internationale ontwikkelingsprojecten. Aan Transtec wordt gevraagd om de juiste besteding van deze fondsen op te volgen en hieromtrent aanbevelingen te doen. Omdat onze organisatie beroep doet op verschillende internationale experten die al dan niet in vast dienstverband werken voor Transtec, wordt de verankering van deze expertise in vraag gesteld en dus de continuïteit van onze dienstverlening. We deden beroep op Consilio om de werking van onze organisatie naar een participatiemodel uit te werken met bijzondere aanbevelingen zowel op het vlak van aandeelhouderschap als van de besluitvorming. Door de inbreng van Consilio werd de continuïteit en cohesie van organisatie verstevigt, wat ons meer kansen biedt voor verdere groei.

Van Moer Group

Jo Van Moer

Tijdens de voorbije financiële crisis ging mijn bedrijf door een erg moeilijke periode.  De activiteiten in logistiek vielen gewoon stil.  Op dat ogenblik eisten onze financiële partners van mijn bedrijf bijkomende financiële garanties die mijn vrouw en ik op dat moment niet konden invullen. Consilio kon het tij keren door een toekomstplan en bestuursmodel uit te werken dat de banken vertrouwen schonk en opnieuw deed geloven in de continuïteit van mijn bedrijf. Vandaag werken we met een Raad van Bestuur  en een Strategisch Comité waarin Consilio nog steeds een belangrijke rol vervult.

Zaman

Yves Zaman

Bij de moeilijke opvolging van mijn bedrijf, actief in de installatie van HVAC en luchtbehandeling, deed ik beroep op Consilio om de structuur van mijn bedrijf aan te passen zodat een familiale opvolging mogelijk werd. Consilio installeerde een Raad van Bestuur met een externe voorzitter en bracht zo de nodige expertise aan die nodig was om de intrede van de volgende generatie te begeleiden.