Tijdens de voorbije financiële crisis ging mijn bedrijf door een erg moeilijke periode.  De activiteiten in logistiek vielen gewoon stil.  Op dat ogenblik eisten onze financiële partners van mijn bedrijf bijkomende financiële garanties die mijn vrouw en ik op dat moment niet konden invullen.

Consilio kon het tij keren door een toekomstplan en bestuursmodel uit te werken dat de banken vertrouwen schonk en opnieuw deed geloven in de continuïteit van mijn bedrijf.

Vandaag werken we met een Raad van Bestuur  en een Strategisch Comité waarin Consilio nog steeds een belangrijke rol vervult.