Transtec is een organisatie die opdrachten uitvoert voor internationale instanties (EU , Worldbank ) die fondsen ter beschikking stellen voor de financiering van internationale ontwikkelingsprojecten. Aan Transtec wordt gevraagd om de juiste besteding van deze fondsen op te volgen en hieromtrent aanbevelingen te doen.

Omdat onze organisatie beroep doet op verschillende internationale experten die al dan niet in vast dienstverband werken voor Transtec, wordt de verankering van deze expertise in vraag gesteld en dus de continuïteit van onze dienstverlening.

We deden beroep op Consilio om de werking van onze organisatie naar een participatiemodel uit te werken met bijzondere aanbevelingen zowel op het vlak van aandeelhouderschap als van de besluitvorming.

Door de inbreng van Consilio werd de continuïteit en cohesie van organisatie verstevigt, wat ons meer kansen biedt voor verdere groei.