Steelforce  is een trading en dienstenbedrijf in de staalsector. Door de snelle groei van het bedrijf kwam er bijkomende druk op de organisatie en de werking van het bedrijf.

We vroegen Consilio om de overgang uit te werken van een eigendomsstructuur gesteund op het natie-model naar een centraal aangestuurde organisatie met de benoeming van een CEO en de installatie van een RvB.

Tegelijk werkte Consilio aan de intrede van de volgende generatie medewerkers in de kapitaals- en overlegstructuur van Steelforce. Op die manier werd de basis gelegd voor de verder expansie en continuïteit van onze onderneming.