Wij realiseerden een belangrijke internationale uitbreiding van onze activiteiten inzake plantvermeerdering, o.a. in China en de VS.  Als gevolg werd het financiële draagvlak van ons bedrijf te klein.

We besloten om onze werking grondig aan te passen in het licht van de uitbreiding van onze afzetmarkten en de betrokkenheid van onze familie in het snel groeiende bedrijf.

We deden beroep op Consilio om ons daarbij te begeleiden. Zo kwam een formele besluitvorming tot stand met de invoering van een Raad van Bestuur met een externe voorzitter.   De familiale belangen werden verankerd met een familiecharter en een daarbij horend overleg.