Consilio kwam in ons bedrijf toen er geen duidelijke eenheid was in het aansturen van onze snel groeiende brouwerij.  Consilio stelde een Raad van bBstuur in werking met een externe voorzitter.  Zij zorgden voor de nodige expertise waarbij voortaan alle beslissingen aan de bestuurstafel worden genomen.

De aanstelling van een externe CEO en de integratie  in onze familiale historiek was mogelijk door de steun en inbreng van Consilio.

Door beroep te doen op het netwerk van Consilio, vonden we oplossingen voor de verdere ontwikkeling van ons familiebedrijf. Vandaag maken wij ons op voor de intrede van de negende generatie.