Strategisch Bestuur

Beïnvloeden opvolgingskwesties, overnames, uitbreidingen of marktverschuivingen de continuïteit van uw onderneming? Denkt u er aan uw strategie bij te sturen? Deze veranderingen vragen veel energie. Laat deze plannen geen document op hoog niveau worden dat alsmaar meer stof verzamelt. Ontdek hoe onze unieke aanpak de nodige capaciteiten in uw onderneming creëert om uw strategie tot leven te brengen.

Het risico bestaat dat uw focus enkel ligt op het hier en nu. Een externe partner bekijkt het brede plaatje, los van de agenda van de dag. Samen stellen we de kansen en valkuilen van uw bedrijf op scherp. De dynamiek van uw bedrijf en medewerkers wenden we aan om uw strategie te verhelderen en te vertalen naar duidelijke, werkbare doelstellingen. Zo overwint u de obstakels van vandaag, zonder de koers van uw onderneming uit het oog te verliezen.

Samen met u werken we een strategie uit die rekening houdt met zowel het DNA als de koers van de onderneming, maar ook met de opportuniteiten en bedreigingen van vandaag en morgen.  Consilio stuurt dit proces aan door de integratie van deze toekomstvisie en concrete doelstellingen in uw onderneming of organisatie. Door overleg en besluitvorming beter op elkaar af te stemmen, ontstaat een vlotte interactie waardoor uw strategische plannen tot leven worden gebracht.

“Strategy without process
is little more than a wish list.”

Robert Filek

Ga terug naar Diensten