Actieve Networking

Alle fases van de Consilio-aanpak worden getoetst met de zakelijke en financiële omgeving die bepalend is voor het welslagen van een bepaalde opdracht. Deze terugkoppeling en analyse veronderstellen een actieve networking die de samenwerking meer garanties biedt op een duurzame uitkomst.

 

Partners en medewerkers bij Consilio ontmoeten elkaar geregeld om informatie en contacten te delen. Consilio stelde zelf een Raad van Advies samen met leden die vanuit hun netwerk en relevante ervaring de goede uitvoering van de Consilio-opdrachten mee bewaken.

 

Concreet betreft het personen met een financiële, organisatorische en bedrijfsmatige achtergrond. Zij worden geïnformeerd over de activiteiten en opdrachten van Consilio. Indien wenselijk worden ze mee betrokken bij de uitvoering van specifieke opdrachten.

Ga terug naar de Startpagina