Over ons

Korte geschiedenis

Consilio Partners is initieel opgericht als een strategische business consulting unit binnen de toenmalige Fortis Bank.  Het doel was bedrijfsklanten met betalingsproblemen uit de nood te helpen. De unit begeleidde deze organisaties in de ontwikkeling van hun strategie en in de realisatie van de daaruit voortvloeiende doelstellingen. De bank voelde de noodzaak om ondernemingen waaraan ze kredieten had verleend, meer (pro)actief bij te staan op belangrijke kantelmomenten. De continuïteit van de ondernemingen was een belangrijk uitgangspunt voor Fortis, wat tevens de kernactiviteiten ten goede kwam.

Luc Van Milders  werd met zijn ruime ervaring in financieel en algemeen management (o.a. bij JP Morgan, FilmNet en Carestel) aangesteld als trekker van deze nieuwe unit.  Die bleek al snel succesvol en kende dan ook een significante groei.

Sinds 2007 treedt Consilio Partners op als zelfstandige entiteit. Fortis Bank plooide zich tijdens de bankencrisis terug op haar kernactiviteiten.

Dankzij deze opgebouwde ervaring en expertise, kunnen wij u vandaag op een professionele manier helpen om de toekomst van uw bedrijf veilig te stellen.

 

Missie

Het is onze missie om ondernemingen te wapenen voor de uitdagingen van de toekomst en hen te begeleiden op cruciale kantelmomenten.

Wij staan schouder aan schouder met u als ondernemer.  Samen zoeken we naar de juiste aanpak die uw krachten bundelt en doelgericht aanwendt.  We smeden de verschillende visies binnen uw bedrijf tot één doeltreffende strategie.

Door te kiezen voor de juiste mensen op de juiste plaats, vaart uw onderneming de koers die leidt tot gezonde groei.

Visie

Wij bieden u de ervaring en de kracht van onze hands-on en betrokken aanpak.  Daarmee kunnen we de risico's en wisselende toekomstperspectieven van een onderneming ombuigen tot opportuniteiten en duurzame groei.

Met een gezonde portie ambitie gekoppeld aan absolute integriteit willen wij ons ontplooien tot uw trusted advisor. Investeren in de duurzame groei van onze partners is de beste investering in onze eigen groei.

Waarden

Integriteit

Integer handelen staat voorop bij Consilio Partners.  Elke dag werken wij met gevoelige bedrijfsinformatie en dat verdient een zorgvuldige en correcte aanpak.

Duurzaamheid

Wij gaan voor zowel duurzame resultaten als duurzame relaties.  Wij geloven in de kracht van het langetermijndenken.  Sterke en stabiele resultaten vereisen een diepgaande kennis waarbij rekening wordt gehouden met het geheel.  Dat geldt ook voor relaties. Echte groei is meer dan een cijfer.

Verbondenheid

Wij voelen ons verbonden met onze klanten en willen onze partners echt kennen.  Wat doen ze, wat drijft hen, waarvoor staan ze? Alleen zo kunnen we echt de noden zien en de oplossingen aanreiken die nodig zijn.

Pro-actief

In deze snel veranderende economie kan u de omstandigheden niet altijd zelf bepalen.  Maar u bepaalt wel hoe u omgaat met deze omstandigheden.  Vooruit plannen en toekomstgericht handelen zijn van essentieel belang om te kunnen anticiperen op mogelijke kansen en bedreigingen waarmee uw bedrijf geconfronteerd wordt.  Het is belangrijk om vooruit te denken en de planning niet te laten bepalen door de operationele werkzaamheden

Ga naar Team