Corporate Governance

Om uw strategische plannen tot leven te brengen, is een strikte en formele besluitvorming in uw onderneming of organisatie een noodzaak. U kan op Consilio rekenen om deze governance processen in uw onderneming of organisatie te introduceren en de goede werking ervan te bewaken.

De uitvoering van de doelstellingen en het behalen van de gewenste resultaten, is een project waar de hele onderneming of organisatie bij betrokken is. Correcte besluitvoering en overleg gebeuren op verschillende nieuveau’s in uw organisatie. Consilio beschikt over een ruime expertise om deze regels van goed bestuur te introduceren en te integreren in de specifieke werking van uw onderneming.
Zowel het samenstellen als het vastleggen van de rol en werking van het gekozen governance model, behoren tot de kerncompetenties van Consilio.
Het is de taak van Consilio om de goede werking van dit gekozen bestuurscollege te bewaken en hierbij zelf een actieve rol op te nemen.

“Managers and investors alike must understand that accounting numbers are the beginning, not the end, of business valuation.”

Warren Buffett

Ga terug naar Diensten

Ontdek onze andere diensten